Onmacht die schreeuwt

Wanneer we ons niet gehoord voelen, of soms niet gezien, dan neigen we ernaar onze stem te verheffen of zelfs te schreeuwen. In conflicten lijkt het erop dat stemmen alsmaar harder worden, de ander hoort de boodschap niet meer, we kunnen ons zelf niet eens meer horen wanneer we schreeuwen.

Het kan helpen je bewust te zijn dat schreeuwen een uiting van onmacht is waarin je de grip kwijt raakt. Volg jezelf een tijdje bewust, hoe gedraag jij je tijdens een conflict of ruzie? Ga je meer praten? Ga je je stem verheffen? Misschien ga je wel minder praten en trek je je terug uit het gesprek. In dit geval is het belangrijk je te realiseren dat je, samen met de andere partij(en) moet gaan werken aan een veilige gespreksomgeving waarin iedereen in alle rust, zonder onderbroken te worden, kan vertellen wat hem of haar bezighoudt.

Merk je dat jij je stem verheft of gaat schreeuwen? Probeer het volgende eens uit:
Iedere keer wanneer je merkt dat je harder gaat praten ga dan langzamer en zachter praten. Door langzamer te praten sta je meer bewust in het gesprek, en ook meer bewust in jouw eigen gevoel. Door zachter te praten geef je onmacht geen grip, beide elementen zorgen ervoor dat jij de regie in handen houdt. In de eerste plaats regie over jouw eigen, misschien wel heftige, impulsen. In de tweede plaats regie in het gesprek. Dit kan je helpen het gesprek in rustigere vaarwater te brengen, waarbij je ruimte kunt maken voor alle partijen (dus ook jijzelf) om te praten.

Karen

Het coachen en begeleiden van mensen in diverse aspecten van hun leven loopt als rode draad door het mijne. Ik ben een gecertificeerd coach met meer dan 25 jaar ervaring in coachen, inspireren en stimuleren van mensen in diverse fases en aspecten van hun leven.

Comments are closed.