Trouw aan waarheid

Dagelijks worden we omringd door de meningen van anderen, dit kan helpen onze eigen mening te vormen maar ongemerkt kan het ook onze mening kleuren, of zelfs overgenomen worden als waarheid.

In een omgeving waar veel negativiteit geuit wordt, denk bijvoorbeeld aan mensen die aldoor mopperen over politiek, over anderen en hun mening ventileren op een niet constructieve manier, kan het gebeuren dat je ongemerkt deze mening overneemt als waarheid. Een helder voorbeeld daarin is een gezin waarin iemand opgroeit, volgens de waarden en normen van dat gezin, de opvoeders uiten hun negatieve wereldbeeld en dringen deze in feite op aan hun kinderen, die vervolgens deze negatieve mening als waarheid vastzetten en hun eigen waarden en normen baseren op deze waarheid.

Zodra deze kinderen door hun omgeving, denk aan school, vrienden, andere volwassenen, gestimuleerd worden na te denken en een eigen mening te vormen kan dit zowel verwarrend als een verademing zijn.

Als volwassene kan het goed zijn om bewust te kijken in hoeverre jij de meningen van anderen tot jouw eigen waarheid bent gaan beschouwen. Durf jezelf los te maken van die negatieve mening, wanneer je die stap kunt zetten zul je merken dat je van lieverlee meer afstand kunt nemen om zo ruimte te maken voor het vormen van jouw persoonlijke waarheid, waarden en normen.

Karen

Het coachen en begeleiden van mensen in diverse aspecten van hun leven loopt als rode draad door het mijne. Ik ben een gecertificeerd coach met meer dan 25 jaar ervaring in coachen, inspireren en stimuleren van mensen in diverse fases en aspecten van hun leven.

Comments are closed.